Search News Posts

KAF GROUP JSC

Përmbushim nevojat tuaja të kontabilitetit

 • Shërbimet e kontabilitetit

  Mbajtje e librit të llogarive, pasqyrat financiare, kartelat e klientëve dhe furnitorëve.[...]

  Më shumë »

 • Shërbimet fiskale

  Përfaqësimi pranë ATK, plotësimi dhe deklarimi i formularëve, përgatitja e raporteve vjetore. [...]

  Më shumë »
 • Shërbimet e auditimit

  Auditmi i pasqyrave financiare
  Kontrolli i brendshëm[...]

  Më shumë »
  post3
 • Shërbimet e konsulencës

  Regjistrimi, transformimi, dhe falimentimi i kompanisë, Përpilimi i kontratave te punës, kontrolli i brendshëm.[...][...]

  Më shumë »
 • Librat e kontabilitetit

  Librat e kontabilitetit
  Formularët tatimor [...]

  Më shumë »
icon1

Struktura

KAF është organizatë me përgjegjësi të kufizuar e cila është themeluar nga aksionarë në Prishtinë-Kosovë,me zyrë në qendër të Prishtinës.

icon2

Ekipi

Ekipi i KAF-it,punojnë së bashku për të sjellur zgjedhjet

më të reja dhe kreative për bizneset e klientëve tanë.

 

icon3

Punoni me ne

Ne do të menaxhojmë financat e biznesit tuaj dhe do të ju mbajmë në drejtimin e duhur.

Premtimi kryesorë për klientët tanë është ngritja e produktivitetit të bizneseve të tyre.

Nëse ju ndani të njëjtat vlera me ne atëherë KAF është kompania që do tu ndihmojë të ecni përpara. 

 
 
 
 
 
 
                
 
 

 

 

 

 Për KAF GROUP JSC

KAF Group JSC, ka një rol kyç në procesin e raportimit financiar si një mundësi për të garantuar besueshmërinë e informacionit të bërë publik nga kompania, me qëllim që përdoruesit e brendshëm dhe të jashtëm të kenë një siguri të mjaftueshme gjatë marrjes së vendimit.

Si kompani e licencuar për shërbime të kontabilitetit personeli i KAF-it, ju garantojmë me sukses të plotë, të sigurtë dhe saktësi 100% aplikimin e ligjeve, standardeve Kosovare të Kontabilitetit dhe Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit.